Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
102
Tuần này:
224
Tháng này:
2035
Tất cả:
164000

ỦY ban bầu cử Xã Thọ Tiến tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại Biểu Quốc hội Khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15/06/2021 11:26:47

Căn cứ theo luật định sáng ngày 11/6/2021 ủy ban bầu cử Xã Thọ Tiến tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đai Biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 , về dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết về phía huyện có đ/c Đỗ Tuấn Anh phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng BCH Quân sự Huyện thành viên BCĐ, UBBC huyện, về phía Xã có các đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy, BCĐ ,UBBC Xã,các đ/c bí thư chi bộ trưởng thôn, các ông bà trưởng ban, tổ trưởng, thư ký của các tổ bầu cử. đ/c Trịnh Văn Luận phó bí thư đảng ủy, phó BCĐ, CT ủy ban bầu cử xã chủ trì hội nghị.

ả 1bcuwr.jpg


 ả 2 b cử.jpgả 4 b cử.jpgar bc.jpgả 6 bc.jpg

Tại hội nghị tổng kết lần này các đại biểu đã được nghe UBBC xã thông qua báo cáo tổng kết công tác bầu cử và các ý kiến tham luận cúa các đại biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ BCB, UBBC xã đến các ban, tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.tạo nên sự thành công tốt đep trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này tại địa phương trước hết phải nói đến công tác triển khai và tổ chức thực hiện.
- việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo luật định nghiêm túc thực hiện đúng qui trình. 
-kết quả cuộc bầu cử đai biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở đơn vị xã Thọ Tiến được thực hiện đúng luật, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, cấp huyện đều có đủ số lượng đại biểu được bầu có số phiếu trên 50% số phiếu hợp lệ.
-kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cáp xã về số lượng cơ cấu thành phần, trình độ của người ứng cử.
      tổng số đại biểu được bầu: 25 đại biểu
      tổng số đại biểu trúng cử:   25 đại biểu
- về cơ cấu: + Đại biểu là nữ: 9 đại biểu = 36%
                    + Tuổi trẻ dướ 40 tuổi: 10 đại biểu = 40%
                    + Đại biểu là người ngoài đảng : 4 đại biểu = 16%
                    + Đại biểu tái cử = 14 đại biểu = 56%
- Về trình độ của người trúng cử :
                    + Đại học : 11 đại biểu =44%
                    + Dưới đại học :14 đại biểu = 56%
                    + Trung cấp lý luận chính trị :13 đại biểu = 52%
- Về thành phần :
+ Cơ quan Đảng : 2 đại biểu = 8%
+ chính quyền :     5 đại biểu = 20%
+ MTTQ và các đoàn thể : 5 đại biểu = 20%
+ Cơ quan, đơn vị khác :13 đại biểu = 52%
Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu; số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định là không.
Số đơn cị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng là không. nhìn trung cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cáp xã Thọ Tiến đạt kết quả cao là có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo bầu cử,Ủy ban bầu cử xã đã tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, UBBC xã đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cuộc bầu cử kịp thời và đúng hướng dẫn,thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương đúng qui định của luật bầu cử đai biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiên thường xuyên bằng nhiều hinh thức, công tác an ninh trật tự được giữ vững và đảm bảo, công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu, kinh phí và các cơ sở cật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. tổ chức ngày bầu cử đảm bảo đúng luật. kết quả bầu cử cử tri tham gia đi bỏ phiếu đat 99,46% cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 3 đơn vị bầu cử có 100% cử tri đi bầu.                                                                                                 tin ảnh : nguyễn hòe : UBND xã Thọ Tiến. 

ỦY ban bầu cử Xã Thọ Tiến tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại Biểu Quốc hội Khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 15/06/2021 11:26:47 (GMT+7)

Căn cứ theo luật định sáng ngày 11/6/2021 ủy ban bầu cử Xã Thọ Tiến tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đai Biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 , về dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết về phía huyện có đ/c Đỗ Tuấn Anh phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng BCH Quân sự Huyện thành viên BCĐ, UBBC huyện, về phía Xã có các đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy, BCĐ ,UBBC Xã,các đ/c bí thư chi bộ trưởng thôn, các ông bà trưởng ban, tổ trưởng, thư ký của các tổ bầu cử. đ/c Trịnh Văn Luận phó bí thư đảng ủy, phó BCĐ, CT ủy ban bầu cử xã chủ trì hội nghị.

ả 1bcuwr.jpg


 ả 2 b cử.jpgả 4 b cử.jpgar bc.jpgả 6 bc.jpg

Tại hội nghị tổng kết lần này các đại biểu đã được nghe UBBC xã thông qua báo cáo tổng kết công tác bầu cử và các ý kiến tham luận cúa các đại biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ BCB, UBBC xã đến các ban, tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.tạo nên sự thành công tốt đep trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này tại địa phương trước hết phải nói đến công tác triển khai và tổ chức thực hiện.
- việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo luật định nghiêm túc thực hiện đúng qui trình. 
-kết quả cuộc bầu cử đai biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở đơn vị xã Thọ Tiến được thực hiện đúng luật, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, cấp huyện đều có đủ số lượng đại biểu được bầu có số phiếu trên 50% số phiếu hợp lệ.
-kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cáp xã về số lượng cơ cấu thành phần, trình độ của người ứng cử.
      tổng số đại biểu được bầu: 25 đại biểu
      tổng số đại biểu trúng cử:   25 đại biểu
- về cơ cấu: + Đại biểu là nữ: 9 đại biểu = 36%
                    + Tuổi trẻ dướ 40 tuổi: 10 đại biểu = 40%
                    + Đại biểu là người ngoài đảng : 4 đại biểu = 16%
                    + Đại biểu tái cử = 14 đại biểu = 56%
- Về trình độ của người trúng cử :
                    + Đại học : 11 đại biểu =44%
                    + Dưới đại học :14 đại biểu = 56%
                    + Trung cấp lý luận chính trị :13 đại biểu = 52%
- Về thành phần :
+ Cơ quan Đảng : 2 đại biểu = 8%
+ chính quyền :     5 đại biểu = 20%
+ MTTQ và các đoàn thể : 5 đại biểu = 20%
+ Cơ quan, đơn vị khác :13 đại biểu = 52%
Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu; số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định là không.
Số đơn cị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng là không. nhìn trung cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cáp xã Thọ Tiến đạt kết quả cao là có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo bầu cử,Ủy ban bầu cử xã đã tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, UBBC xã đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cuộc bầu cử kịp thời và đúng hướng dẫn,thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương đúng qui định của luật bầu cử đai biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiên thường xuyên bằng nhiều hinh thức, công tác an ninh trật tự được giữ vững và đảm bảo, công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu, kinh phí và các cơ sở cật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. tổ chức ngày bầu cử đảm bảo đúng luật. kết quả bầu cử cử tri tham gia đi bỏ phiếu đat 99,46% cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 3 đơn vị bầu cử có 100% cử tri đi bầu.                                                                                                 tin ảnh : nguyễn hòe : UBND xã Thọ Tiến. 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)