Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
29
Hôm qua:
75
Tuần này:
104
Tháng này:
1324
Tất cả:
124290

 

        DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, XÃ THỌ TIẾN

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

NGUYỄN THỊ THANH

BÍ THƯ ĐẢNG Ủy

0916.867.445

2

LÊ THANH HÙNG

PBT. ĐẢNG Ủy

01647.910.154

3

LÊ THANH HIẾN

PCT. HĐND XÃ

01685.455.783

4

TRỊNH VĂN LUẬN

CT.UBND XÃ

01262.129.809

5

NGUYỄN HỮU AN

PCT.UBND XÃ

0904.477.169

6

ĐỖ THỊ HÀ

CT.MTTQ XÃ

01652.622.084

7

LÊ NGỌC XUÂN

CT.HỘI CCB XÃ

01219.195.767

8

LÊ VĂN KHOA

CT.HỘI ND XÃ

0983.282.888

9

NGUYỄN HỒNG BA

BÍ THƯ ĐOÀN

01687254715

10

TỐNG THỊ QUYÊN

CT.HỘI PN XÃ

01647.503.504

11

TRỊNH THỊ YẾN

VP. ĐẢNG ỦY

0974.130.286

12

LÊ ĐÌNH LUẬN

TRƯỞNG CÔNG AN

0984.508.758

13

HÀ VĂN HOÀN

XÃ ĐỘI TRƯỞNG

 

14

NGUYỄN THỊ HỒNG

KT/KH

01675.923.747

16

LÊ MINH TRANG

CC.CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI

0968.653.380

17

LÊ HỒNG THẮNG

CC.VPTK

01287.083.200

18

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

CC. VPTK

01263020179

19

VŨ VĂN HƯNG

CC. TƯ PHÁP HỘ TỊCH

0914526343

20

NGUYỄN THỊ HOA

CC. ĐỊA CHÍNH NNNT

0974.427.850

21

NGUYỄN HỮU HÒE

CC.VHXH

0912.545.392

23

NGUYỄN THANH TÚ

CN.HTXDVNN

01674.958.997

24

VŨ XUÂN CHIẾN

KN/KL

0904.735.817

25

NGUYỄN VĂN HẢI

CB. THÚ Y

01683.833.210

26

PHẠM KHẮC HOA

PCT.HỘI CCB

 

27

LÊ THANH LINH

PBT.ĐOÀN TN

0988555733

28

NGUYỄN NHƯ HOÀNG

CT.HỘI CTĐ

016466477181

29

VŨ THỊ HẠNH

C/B DÂN SỐ

01659014144

30

HOÀNG QUỐC VIỆT

ĐÀI TRUYỀN THANH

0975185234

31

TRẦN THỊ YẾN

VP.ĐẢNG ỦY

0974130286

32

LÊ VĂN LỰC

PCT.MTTQ XÃ

01689680435