Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
102
Tuần này:
222
Tháng này:
2033
Tất cả:
163998

Đảng ủy thọ tiến tổ chức hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2021.

Ngày 24/12/2021 09:54:36

Sáng ngày 23/12/2021 Đảng bộ xã thọ tiến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. đ/c: Nguyễn Thị Thanh Huyện ủy viên, bí thư đảng bộ và đ/c: Lê Thanh Hùng phó bí thư thường trực duy trì hội nghị.

TRiển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 là năm đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như: triển khai thực hiện các bước qui trình, thực hiện cuộc bầu cử DDai9j biểu Quốc Hội Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành công tốt đẹp, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã nâng cao. Bên cạnh thuận lợi cơ bản Đảng bộ và nhân dân xã nhà cũng gặp khó khăn như tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, nhất là đại dịch covid - 19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế trên địa bàn.
Song với sự quyết tâm trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo của Đảng , sự tập trung điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể cũng như sự cố gắng tích cực của toàn thể Đảng bộ và nhân dân nê kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực:
- Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa - xã Hội có nhiều chuyển biến tích cực; QP - AN được đảm bảo, cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:
+ Sản xuất nông nghiệp: diện tích gieo cấy là ; 260ha; năng xuất: 58tạ/ha, sản lượng lúa cả năm: 2.957 tấn tổng sản lượng cây có hat đạt 3050 tấn = 101,7% KH năm.
+ về chăn nuôi đàn trâu, bò là 901 con; đàn gia cầm:35. 920 con, đàn lợn: 940 con.
+ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có sự phát triển về số lượng hiện tại địa phương có 195 cơ sở kinh doanh cá thể, giá trị thu nhập ước đạt 26,5 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch.
+ tín dụng ngân hàng luôn tạo thuận lợi để nhân dân vay vốn các ngân hàng để đầu tư cho phát triển sản xuất , chăn nuôi và đầu tư cho giáo dục.
+ tài chính ngân sách: tổng thu ngân sách năm: 9.401.600.819 đồng
                                     tổng chi ngân sách năm: 7.844.585.709 đồng
chi ngân sách đảm bảo hoạt động thường xuyên của bộ máy và chi trả tiền xây dựng các công trình.
+ về đất đai - xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, quản lý nhà nước về đất đai cơ bản đảm bảo theeo qui định của pháp luật.
+ văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo.
+ quốc phòng - an ninh hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 với 5 thanh niên, hoàn thành chỉ tiêu đề ra khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 huyện giao trúng tuyển 13 thanh niên, thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện dân quan, tình hình an ninh trật tự ổn định, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng ban công an đã xử lý giải quyết kịp thời các vụ vi phạm pháp luật xảy ra.
+ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. 
tóm lại: nguyên nhân và kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân thọ tiến là có sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp trên, và các chính sách hỗ trợ đã tạo động lực cho cơ sở tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ.
+ quyết tâm, quyết liệt,kiên trì, chủ động, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tập trung lãnh đạo thành công các mục tiêu đề ra.
+ Công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc theo thẩm quyền của tập thể, cá nhân đã được thực hiện nghiêm tục, kịp thời.
+ Công tác dân vận được phát huy và thực hiện tốt trên các lĩnh vực, huy ddoonhj nguồn lực to lớn trong nhân dân.
- Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2022 đó là: Phát huy sực mạnh nội lực to lớn trong đảng, sự đoàn kết thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.  
- Các chỉ tiêu chủ yếu:
+ về kinh tế: 13 chỉ tiêu
+ Về văn hóa - xã hội: 7 chỉ tiêu.
+ Về môi trường: 3 chỉ tiêu.
+ Về an ninh trật tự: 1 chỉ tiêu.
+ Về xây dựng Đảng: 2 chỉ tiêu.
đảng bộ 1.jpg

        đ/c: Nguyễn Thị Thanh: huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ khai mạc hhooij nghị.
đảng bộ 2.jpg 

             đ/c: Lê Thanh Hùng phó bí thư Đảng bộ duy trì phần lễ trao tặng huy hiệu Đảng.
đảng bộ 4.jpg

đảng bộ 6.jpg

                                                                                                                                                        
  trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
đảng bộ 3.jpg


                                                       Tin, ảnh: Nguyễn Hòe; UBND xã thọ tiến.
 

Đảng ủy thọ tiến tổ chức hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2021.

Đăng lúc: 24/12/2021 09:54:36 (GMT+7)

Sáng ngày 23/12/2021 Đảng bộ xã thọ tiến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. đ/c: Nguyễn Thị Thanh Huyện ủy viên, bí thư đảng bộ và đ/c: Lê Thanh Hùng phó bí thư thường trực duy trì hội nghị.

TRiển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 là năm đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như: triển khai thực hiện các bước qui trình, thực hiện cuộc bầu cử DDai9j biểu Quốc Hội Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành công tốt đẹp, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã nâng cao. Bên cạnh thuận lợi cơ bản Đảng bộ và nhân dân xã nhà cũng gặp khó khăn như tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, nhất là đại dịch covid - 19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế trên địa bàn.
Song với sự quyết tâm trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo của Đảng , sự tập trung điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể cũng như sự cố gắng tích cực của toàn thể Đảng bộ và nhân dân nê kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực:
- Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa - xã Hội có nhiều chuyển biến tích cực; QP - AN được đảm bảo, cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:
+ Sản xuất nông nghiệp: diện tích gieo cấy là ; 260ha; năng xuất: 58tạ/ha, sản lượng lúa cả năm: 2.957 tấn tổng sản lượng cây có hat đạt 3050 tấn = 101,7% KH năm.
+ về chăn nuôi đàn trâu, bò là 901 con; đàn gia cầm:35. 920 con, đàn lợn: 940 con.
+ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có sự phát triển về số lượng hiện tại địa phương có 195 cơ sở kinh doanh cá thể, giá trị thu nhập ước đạt 26,5 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch.
+ tín dụng ngân hàng luôn tạo thuận lợi để nhân dân vay vốn các ngân hàng để đầu tư cho phát triển sản xuất , chăn nuôi và đầu tư cho giáo dục.
+ tài chính ngân sách: tổng thu ngân sách năm: 9.401.600.819 đồng
                                     tổng chi ngân sách năm: 7.844.585.709 đồng
chi ngân sách đảm bảo hoạt động thường xuyên của bộ máy và chi trả tiền xây dựng các công trình.
+ về đất đai - xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, quản lý nhà nước về đất đai cơ bản đảm bảo theeo qui định của pháp luật.
+ văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo.
+ quốc phòng - an ninh hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 với 5 thanh niên, hoàn thành chỉ tiêu đề ra khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 huyện giao trúng tuyển 13 thanh niên, thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện dân quan, tình hình an ninh trật tự ổn định, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng ban công an đã xử lý giải quyết kịp thời các vụ vi phạm pháp luật xảy ra.
+ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. 
tóm lại: nguyên nhân và kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân thọ tiến là có sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp trên, và các chính sách hỗ trợ đã tạo động lực cho cơ sở tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ.
+ quyết tâm, quyết liệt,kiên trì, chủ động, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tập trung lãnh đạo thành công các mục tiêu đề ra.
+ Công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc theo thẩm quyền của tập thể, cá nhân đã được thực hiện nghiêm tục, kịp thời.
+ Công tác dân vận được phát huy và thực hiện tốt trên các lĩnh vực, huy ddoonhj nguồn lực to lớn trong nhân dân.
- Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2022 đó là: Phát huy sực mạnh nội lực to lớn trong đảng, sự đoàn kết thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.  
- Các chỉ tiêu chủ yếu:
+ về kinh tế: 13 chỉ tiêu
+ Về văn hóa - xã hội: 7 chỉ tiêu.
+ Về môi trường: 3 chỉ tiêu.
+ Về an ninh trật tự: 1 chỉ tiêu.
+ Về xây dựng Đảng: 2 chỉ tiêu.
đảng bộ 1.jpg

        đ/c: Nguyễn Thị Thanh: huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ khai mạc hhooij nghị.
đảng bộ 2.jpg 

             đ/c: Lê Thanh Hùng phó bí thư Đảng bộ duy trì phần lễ trao tặng huy hiệu Đảng.
đảng bộ 4.jpg

đảng bộ 6.jpg

                                                                                                                                                        
  trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
đảng bộ 3.jpg


                                                       Tin, ảnh: Nguyễn Hòe; UBND xã thọ tiến.