Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
89
Hôm qua:
75
Tuần này:
164
Tháng này:
1384
Tất cả:
124350

Đảng bộ xã thọ tiến Tổ chức Tổng kết Tình Hình Thực Hiênj nhiệm vụ năm 2020

Ngày 04/01/2021 10:23:58

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 là năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như: Đại hội đảng bộ xã, thực hiện các chỉ tiêu về đích xã Nông thôn mới, các chỉ tiêu xã đạt xã an toàn thực phẩm, hoàn thành sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã..

 aảnh đảng bộ 27365d8693f763a93ae6.jpg  

             Lễ trao tặng huy hiệu 40 ,45 , 50 ,55 tuổi Đảng cho Đảng viên tại Đảng bộ


ảnh đảng bộ 1b0aa1103de722e2c7763.jpg

đ/c LÊ THANH HÙNG phó bí thư thường trực thay mặt các đ/c trong ban thường vụ, báo cáo
tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng , mục tiêu , nhiệm vụ năm 2021.ảnh đảng bộ450b8ce170066f038a977.jpg

Năm 2020 Đảng bộ , chính quyền và nhân dân xã thọ tiến thực hiện nhiệm vụ đã đạt được kết quả đó lã
kinh tế tăng trưởng khá; Văn hoad - xã hooijcos nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. về sản xuất nông nghiệp tổng sản lượng cây có hạt trong năm đạt 2.795 tấn. sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giá trị thu nhập ước đạt 21,5 tỷ đồng, vượt 7,5% kế hoạch trong năm đã có 3 doanh nghiệp thành lập mới đạt 300% kế hoạch , tín dụng ngân hàng luôn tạo môi trường để nhân vay vốn các ngân hàng để đầu tư cho phát triển sản xuất. về đất đai - xây dựng cơ sở hạ tầng -xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai theo đúng qui định của nhà nước lập hồ sơ trình huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 145 trường hợp đã khảo sát lập phương án chuyển đổi 97ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác giai đoạn 2020-2025. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo. về công tác quốc phòng - an ninh hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 với 13 thanh niên đủ chỉ tiêu huyện giao,an ninh trật tự cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng. ban công an xã đã xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm pháp luật xảy ra. công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động các phong trào thi đua yêu nước theo từng lĩnh vực. kết quả đánh giá xếp loại các tổ chức chính trị đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
tóm lại: nguyên nhân kết quả đạt được của Đảng bộ , chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 một phần có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, các chính sách hỗ trợ đã tạo điều kiện cho cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. sự quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tranh thủ thời cơ lãnh đạo thành công mục tiêu đề ra, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo thẩm quyền của tập thể, cá nhân đã được thực hiện nghiêm túc kịp thời. công tác dân vận được phát huy và thực hiện tốt trên các lĩnh vực, huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân.

                                                                                                 Tin ẢNH : HỮU HÒE UBND Xà     

Đảng bộ xã thọ tiến Tổ chức Tổng kết Tình Hình Thực Hiênj nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 04/01/2021 10:23:58 (GMT+7)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 là năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như: Đại hội đảng bộ xã, thực hiện các chỉ tiêu về đích xã Nông thôn mới, các chỉ tiêu xã đạt xã an toàn thực phẩm, hoàn thành sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã..

 aảnh đảng bộ 27365d8693f763a93ae6.jpg  

             Lễ trao tặng huy hiệu 40 ,45 , 50 ,55 tuổi Đảng cho Đảng viên tại Đảng bộ


ảnh đảng bộ 1b0aa1103de722e2c7763.jpg

đ/c LÊ THANH HÙNG phó bí thư thường trực thay mặt các đ/c trong ban thường vụ, báo cáo
tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng , mục tiêu , nhiệm vụ năm 2021.ảnh đảng bộ450b8ce170066f038a977.jpg

Năm 2020 Đảng bộ , chính quyền và nhân dân xã thọ tiến thực hiện nhiệm vụ đã đạt được kết quả đó lã
kinh tế tăng trưởng khá; Văn hoad - xã hooijcos nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. về sản xuất nông nghiệp tổng sản lượng cây có hạt trong năm đạt 2.795 tấn. sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giá trị thu nhập ước đạt 21,5 tỷ đồng, vượt 7,5% kế hoạch trong năm đã có 3 doanh nghiệp thành lập mới đạt 300% kế hoạch , tín dụng ngân hàng luôn tạo môi trường để nhân vay vốn các ngân hàng để đầu tư cho phát triển sản xuất. về đất đai - xây dựng cơ sở hạ tầng -xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai theo đúng qui định của nhà nước lập hồ sơ trình huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 145 trường hợp đã khảo sát lập phương án chuyển đổi 97ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác giai đoạn 2020-2025. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo. về công tác quốc phòng - an ninh hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 với 13 thanh niên đủ chỉ tiêu huyện giao,an ninh trật tự cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng. ban công an xã đã xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm pháp luật xảy ra. công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động các phong trào thi đua yêu nước theo từng lĩnh vực. kết quả đánh giá xếp loại các tổ chức chính trị đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
tóm lại: nguyên nhân kết quả đạt được của Đảng bộ , chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 một phần có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, các chính sách hỗ trợ đã tạo điều kiện cho cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. sự quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tranh thủ thời cơ lãnh đạo thành công mục tiêu đề ra, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo thẩm quyền của tập thể, cá nhân đã được thực hiện nghiêm túc kịp thời. công tác dân vận được phát huy và thực hiện tốt trên các lĩnh vực, huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân.

                                                                                                 Tin ẢNH : HỮU HÒE UBND Xà     
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)