Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
65
Hôm qua:
75
Tuần này:
140
Tháng này:
1360
Tất cả:
124326

Xã Thọ Tiến Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Ngày 08/06/2020 15:13:34

Ngày 07/6/2020 Hưởng ứng ngày môi trường thế giới : 5/6 và thực hiện tiêu chí Môi trường Nông thôn mới. Hôm qua chủ nhật ngày 7/8 Xã Thọ Tiến đã tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã Thọ Tiến về việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tiêu chí môi trường Nông thôn mới Hôm qua chủ nhật ngày 7/6 toàn thể cán bộ, công chức xã Ban công tác mặt trận thôn và toàn thể nhân dân đã ra quân làm công tác tổng vê sonh môi trường. Nội dung công việc cảu đợt ra quận là sáo cỏ, phát quang cây nhánh cây xà hai bên đường giao thông và đường dây điện; nhặt các loại vỏ bao bì, túi bóng trên và hai bên đường, quét sạch đường làng, ngõ xóm, Nhà văn hóa. Đợt tổng vệ sinh được thực hiện trong thời gian một buổi sáng và kết quả là tất cả cây nhánh cây đã được phát quang, đường làng được quét sạch, cảnh quan đường làng nông thôn xã sạch sẽ,  hoa tươi hai bên đườngMT3.jpgMT4.jpgMT5.jpg

Xã Thọ Tiến Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Đăng lúc: 08/06/2020 15:13:34 (GMT+7)

Ngày 07/6/2020 Hưởng ứng ngày môi trường thế giới : 5/6 và thực hiện tiêu chí Môi trường Nông thôn mới. Hôm qua chủ nhật ngày 7/8 Xã Thọ Tiến đã tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã Thọ Tiến về việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tiêu chí môi trường Nông thôn mới Hôm qua chủ nhật ngày 7/6 toàn thể cán bộ, công chức xã Ban công tác mặt trận thôn và toàn thể nhân dân đã ra quân làm công tác tổng vê sonh môi trường. Nội dung công việc cảu đợt ra quận là sáo cỏ, phát quang cây nhánh cây xà hai bên đường giao thông và đường dây điện; nhặt các loại vỏ bao bì, túi bóng trên và hai bên đường, quét sạch đường làng, ngõ xóm, Nhà văn hóa. Đợt tổng vệ sinh được thực hiện trong thời gian một buổi sáng và kết quả là tất cả cây nhánh cây đã được phát quang, đường làng được quét sạch, cảnh quan đường làng nông thôn xã sạch sẽ,  hoa tươi hai bên đườngMT3.jpgMT4.jpgMT5.jpg