Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
75
Tuần này:
166
Tháng này:
1386
Tất cả:
124352

Xã Thọ Tiến tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 11/06/2020 07:36:19

Ngày 10/6/2020, Xã Thọ Tiến đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Dự hội Nghị có đồng chí Lê Thanh Hải – Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện Triệu Sơn; Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng các ban ngành đoàn thể và 59 cá nhân điển hình tiêu biểu  trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020 được bầu chọn ở các thôn, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn xã

Sau 5 năm thực hiện PTTĐYN giai đoạn 2015-2020, 4 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Tiến đã phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Công tác thi đua khen thưởng đã tạo nên động lực to lớn khích lệ nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, sáng tạo nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2020 xã Thọ Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM đang phấn đấu để được công nhận xã Nông thôn mới trong tháng 6/2020.  Trong 5 năm xã được các cấp các ngành khen thưởng như: MTTQ được UBMTTQ khen năm 2017;2018;2019. Hội Cựu chiến binh được Ban thường vụ huyện hội công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017;2018;2019. Hội Phụ nữ được huyện hội tặng giấy khen năm 2017;2018;2019. Đoàn thanh niên được tỉnh đoàn tặng giấy khen năm 2017;2018;2019. Hội Nông dân được huyện hội công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017;2018;2019.. năm 2016 có 12 cá nhân được tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện. 128 cá nhân và 45 tập thể được tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã

 Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ xãThọ Tiến luôn quán triệt, triển khai học tập đầy đủ nội dung các chuyên đề hàng năm. Sau khi học tập trên cơ sở vị trí công tác, và trách nhiệm từng Đảng viên đều xây dựng chương trình hành động của cá nhân gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học theo Bác, làm theo Bác đã xuất hiện trong các phong trào thi đua, cán bộ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu đoàn kết cùng Đảng bộ thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 Tại hội nghị xã Thọ Tiến đã trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho 02 cá nhân, giấy khen của chủ tịch UBND xã cho 13 cá nhân, biểu dương 44 cá nhân 7 tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực thi đua của địa phương 5 năm qua và chọn cử 3 đại biểu ưu tú đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ X năm 2020 trong thời gian tới.

 HN.jpg635945195.jpg635945202.jpg

Xã Thọ Tiến tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 11/06/2020 07:36:19 (GMT+7)

Ngày 10/6/2020, Xã Thọ Tiến đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Dự hội Nghị có đồng chí Lê Thanh Hải – Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện Triệu Sơn; Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng các ban ngành đoàn thể và 59 cá nhân điển hình tiêu biểu  trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020 được bầu chọn ở các thôn, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn xã

Sau 5 năm thực hiện PTTĐYN giai đoạn 2015-2020, 4 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Tiến đã phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Công tác thi đua khen thưởng đã tạo nên động lực to lớn khích lệ nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, sáng tạo nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2020 xã Thọ Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM đang phấn đấu để được công nhận xã Nông thôn mới trong tháng 6/2020.  Trong 5 năm xã được các cấp các ngành khen thưởng như: MTTQ được UBMTTQ khen năm 2017;2018;2019. Hội Cựu chiến binh được Ban thường vụ huyện hội công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017;2018;2019. Hội Phụ nữ được huyện hội tặng giấy khen năm 2017;2018;2019. Đoàn thanh niên được tỉnh đoàn tặng giấy khen năm 2017;2018;2019. Hội Nông dân được huyện hội công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017;2018;2019.. năm 2016 có 12 cá nhân được tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện. 128 cá nhân và 45 tập thể được tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã

 Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ xãThọ Tiến luôn quán triệt, triển khai học tập đầy đủ nội dung các chuyên đề hàng năm. Sau khi học tập trên cơ sở vị trí công tác, và trách nhiệm từng Đảng viên đều xây dựng chương trình hành động của cá nhân gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học theo Bác, làm theo Bác đã xuất hiện trong các phong trào thi đua, cán bộ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu đoàn kết cùng Đảng bộ thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 Tại hội nghị xã Thọ Tiến đã trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho 02 cá nhân, giấy khen của chủ tịch UBND xã cho 13 cá nhân, biểu dương 44 cá nhân 7 tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực thi đua của địa phương 5 năm qua và chọn cử 3 đại biểu ưu tú đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ X năm 2020 trong thời gian tới.

 HN.jpg635945195.jpg635945202.jpg