Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
97
Tuần này:
539
Tháng này:
45
Tất cả:
102356

Vụ chiêm xuân năm 2019-2020 toàn xã Thọ Tiến có tổng diện tích gieo cấy là 270 ha, đạt 100% kế hoạch; được gieo cấy theo các trà: Trà xuân chính: 80 ha và trà xuân muộn: 190 ha

Ngày 25/05/2020 10:54:25

Trong đó: - Lúa lai: 150 ha (đạt 55.6 %), được gieo cấy bằng các giống lúa năng suất, chất lượng như: Nhị ưu 986, 838, C ưu đa hệ,Thái xuyên 111 - Lúa thuần: 120 ha (đạt 44,4%), được gieo cấy bằng các giống lúa chất lượng như: Hương thơm, bắc thịnh, TBR 225 và một số giống lúa khác như khăng dân 18, Q5…. Ngày 22/5/2020 toàn xã đã thu hoạch khoảng 65% tổng diện tích. Năng suất vụ chiêm xuân năm 2020 ước đạt là: 65 tạ/ha. UBND xã cũng đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020. Theo kế hoạch toàn xã phấn đấu gieo cấy hết 251 ha diện tích, phấn đấu năng suất đạt bình quân 60 tạ/ha, tổng sản lượng 1.548 tấn. Trong đó: -Trà mùa sớm: 40% diện tích bằng 100 ha, trên các xứ đồng sâu trũng và để sản xuất cây vụ động. - Mùa chính vụ: 60% bằng 151 ha bố trí những xứ đồng không làm cây vụ đông. Và định hướng sản xuất vụ đông năm 2020./.

Đồng lúa.jpg 

Vụ chiêm xuân năm 2019-2020 toàn xã Thọ Tiến có tổng diện tích gieo cấy là 270 ha, đạt 100% kế hoạch; được gieo cấy theo các trà: Trà xuân chính: 80 ha và trà xuân muộn: 190 ha

Đăng lúc: 25/05/2020 10:54:25 (GMT+7)

Trong đó: - Lúa lai: 150 ha (đạt 55.6 %), được gieo cấy bằng các giống lúa năng suất, chất lượng như: Nhị ưu 986, 838, C ưu đa hệ,Thái xuyên 111 - Lúa thuần: 120 ha (đạt 44,4%), được gieo cấy bằng các giống lúa chất lượng như: Hương thơm, bắc thịnh, TBR 225 và một số giống lúa khác như khăng dân 18, Q5…. Ngày 22/5/2020 toàn xã đã thu hoạch khoảng 65% tổng diện tích. Năng suất vụ chiêm xuân năm 2020 ước đạt là: 65 tạ/ha. UBND xã cũng đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020. Theo kế hoạch toàn xã phấn đấu gieo cấy hết 251 ha diện tích, phấn đấu năng suất đạt bình quân 60 tạ/ha, tổng sản lượng 1.548 tấn. Trong đó: -Trà mùa sớm: 40% diện tích bằng 100 ha, trên các xứ đồng sâu trũng và để sản xuất cây vụ động. - Mùa chính vụ: 60% bằng 151 ha bố trí những xứ đồng không làm cây vụ đông. Và định hướng sản xuất vụ đông năm 2020./.

Đồng lúa.jpg