Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
75
Tuần này:
125
Tháng này:
1345
Tất cả:
124311

HĐND XÃ thọ tiến tổ chức kỳ họp tổng kết năm 2020

Ngày 13/01/2021 08:51:20

Ngày 08/01/2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THỌ TIẾN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỮ XIII KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2016 - 2021. Tại kỳ họp các đại biểu đã đươc đại diện UBND XÃ thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND, trong đó nêu rõ năm 2020 tình hình phát triển kinh tế - xã hội có bước phát triển đáng kể, tổng thu ngân sách đạt: 12.691.210.126 đồng . tổng chi ngân sách đạt: 11.991.450.600 đòng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển; các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện . nhìn chung đời sống nhân dân trong năm 2020 cơ bản ổn định , tình hình an ninh , chính trị , trật tự an toàn xã hội ổn định , cải cách hành chính tiếp tục được nâng cao và thực hiện đúng qui định .

ảnh 1 hđnd.jpg 
Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2020 , hoạt động  của TTHĐND , các ban , các tổ , các đại biểu của đại biểu HĐND đã thường xuyên tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn trách nhiệm .

ảnh 2 hđnd.jpg


ảnh hđ nd 2.jpgảnh 2 hđnd.jpg
Phát huy những kết quả đạt được năm 2020 HĐND xã tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch đồng thời thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách , bảo trợ xã hội , tăng cường quản lý đất đai quy hoạch. tiếp tục đẩy mạnh các chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục , văn hóa thông tin , xóa đói giảm nghèo giải quyết việc làm , chăm sóc sức khỏe cho nhân dân , tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri , kịp thời nắm bắt thông tin ý kiến , kiến nghị của cử tri giải quyết kịp thời những ý kiến , kiến nghị của cử tri và phản ánh của nhân dân.

ảnh 3 hđnd.jpg

Tại kỳ họp này các đai biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã làm được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất cả các mặt công tác, đại diện UBND cũng đã trả lời và giải trình các ý kiến , kiến nghị của cử tri và đại biểu ngay tại kỳ họp . 
Kỳ họp đã thông qua 5 tờ trình , thông qua các dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2021,hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua các dự thảo nghị quyết.
                                            
                                                 TIN ẢNH HỮU HÒE UBND XÃ THỌ TIẾNHĐND XÃ thọ tiến tổ chức kỳ họp tổng kết năm 2020

Đăng lúc: 13/01/2021 08:51:20 (GMT+7)

Ngày 08/01/2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THỌ TIẾN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỮ XIII KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2016 - 2021. Tại kỳ họp các đại biểu đã đươc đại diện UBND XÃ thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND, trong đó nêu rõ năm 2020 tình hình phát triển kinh tế - xã hội có bước phát triển đáng kể, tổng thu ngân sách đạt: 12.691.210.126 đồng . tổng chi ngân sách đạt: 11.991.450.600 đòng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển; các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện . nhìn chung đời sống nhân dân trong năm 2020 cơ bản ổn định , tình hình an ninh , chính trị , trật tự an toàn xã hội ổn định , cải cách hành chính tiếp tục được nâng cao và thực hiện đúng qui định .

ảnh 1 hđnd.jpg 
Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2020 , hoạt động  của TTHĐND , các ban , các tổ , các đại biểu của đại biểu HĐND đã thường xuyên tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn trách nhiệm .

ảnh 2 hđnd.jpg


ảnh hđ nd 2.jpgảnh 2 hđnd.jpg
Phát huy những kết quả đạt được năm 2020 HĐND xã tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch đồng thời thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách , bảo trợ xã hội , tăng cường quản lý đất đai quy hoạch. tiếp tục đẩy mạnh các chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục , văn hóa thông tin , xóa đói giảm nghèo giải quyết việc làm , chăm sóc sức khỏe cho nhân dân , tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri , kịp thời nắm bắt thông tin ý kiến , kiến nghị của cử tri giải quyết kịp thời những ý kiến , kiến nghị của cử tri và phản ánh của nhân dân.

ảnh 3 hđnd.jpg

Tại kỳ họp này các đai biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã làm được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất cả các mặt công tác, đại diện UBND cũng đã trả lời và giải trình các ý kiến , kiến nghị của cử tri và đại biểu ngay tại kỳ họp . 
Kỳ họp đã thông qua 5 tờ trình , thông qua các dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2021,hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua các dự thảo nghị quyết.
                                            
                                                 TIN ẢNH HỮU HÒE UBND XÃ THỌ TIẾN0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)