Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
43
Hôm qua:
102
Tuần này:
215
Tháng này:
2026
Tất cả:
163991

HĐND Xã Thọ Tiến tổ chức kỳ họp thứ 2.

Ngày 02/08/2021 11:02:42

Sáng ngày 29/7/2021,tại nhà văn hóa trung tâm của xã, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chúc kỳ họp thứ hai,đ/c Nguyễn Thị Thanh huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ,CT:HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 về dự và chủ tọa kỳ họp,về dự với kỳ họp còn có đ/c Bùi Thị Thi, đ/c Phạm Minh Tuấn đại diện tổ đại biểu số 3 HĐND Huyện.

        Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nghe thường trực HĐND xã báo cáo các hoạt động của HĐND 6 tnangs đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, thông qua tờ trình về việc ban hành qui chế hoạt động của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, tờ trình chương trình giám sát của HĐND 6 tháng cuối năm, UBND xaxbaos cáo về tình hình KT- XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, và cá tờ trình của UBND xã, UBMTTQ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, ban kinh tế- xã hội và ban pháp chế của HĐND báo cáo kết quả thẩm tra thuộc lĩnh vực của các ban, tại kỳ họp này các đại biểu cũng được nghe đ/c: Bùi Thị Thi đại diện cho đại biểu tổ bầu cử số 3 HĐND huyện thông báo nhanh về kết quả của kỳ họp thứ hai HĐND hyện. theo đó 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động, giá cả thị trường không ổn định, giá cả vật tư phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi tiếp tục gia tăng, dịch bệnh ở đàn gia súc ,gia cầm đã làm ảnh hưởng không nhỏ cho người chăn nuôi,đặc biệt do dịch bệnh CVID- 19 kéo dài và diễn biến phức tạp. những yếu tố trên đã ảnh huwownge trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND,tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các nghành đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nổ lực của nhân dân trong toàn xã, nên kinh tế xã nhà vẫn tiếp tục được duy trì ổn định, Văn Hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,góp phần cải thiện
và tưng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
        Tại kỳ họp nayfcas đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo tình hình KT-XH,và đã chỉ ra những hạn tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH,QP-AN 6 tháng cuối năm 2021.
        Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng gồm: nghi quyết ban hành qui chế hoạt động của HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, chương trình giám sát của HĐND xã 6 tháng cuối năm, nghị quyết về đầu tư công, nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020 đồng thời thông qua và thống nhất các chỉ tiêu về phát triển KT- XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2021.
          Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra,
 


ảnh1hđ.jpgảnh 2 hhđ.jpgảnh 3 đ b.jpg

                  cá đại biểu về dự tại kỳ họp HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026.
                                                                        
                                                                                                                     tin ảnh:Nguyễn Hữu Hòe

HĐND Xã Thọ Tiến tổ chức kỳ họp thứ 2.

Đăng lúc: 02/08/2021 11:02:42 (GMT+7)

Sáng ngày 29/7/2021,tại nhà văn hóa trung tâm của xã, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chúc kỳ họp thứ hai,đ/c Nguyễn Thị Thanh huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ,CT:HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 về dự và chủ tọa kỳ họp,về dự với kỳ họp còn có đ/c Bùi Thị Thi, đ/c Phạm Minh Tuấn đại diện tổ đại biểu số 3 HĐND Huyện.

        Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nghe thường trực HĐND xã báo cáo các hoạt động của HĐND 6 tnangs đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, thông qua tờ trình về việc ban hành qui chế hoạt động của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, tờ trình chương trình giám sát của HĐND 6 tháng cuối năm, UBND xaxbaos cáo về tình hình KT- XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, và cá tờ trình của UBND xã, UBMTTQ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, ban kinh tế- xã hội và ban pháp chế của HĐND báo cáo kết quả thẩm tra thuộc lĩnh vực của các ban, tại kỳ họp này các đại biểu cũng được nghe đ/c: Bùi Thị Thi đại diện cho đại biểu tổ bầu cử số 3 HĐND huyện thông báo nhanh về kết quả của kỳ họp thứ hai HĐND hyện. theo đó 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động, giá cả thị trường không ổn định, giá cả vật tư phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi tiếp tục gia tăng, dịch bệnh ở đàn gia súc ,gia cầm đã làm ảnh hưởng không nhỏ cho người chăn nuôi,đặc biệt do dịch bệnh CVID- 19 kéo dài và diễn biến phức tạp. những yếu tố trên đã ảnh huwownge trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND,tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các nghành đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nổ lực của nhân dân trong toàn xã, nên kinh tế xã nhà vẫn tiếp tục được duy trì ổn định, Văn Hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,góp phần cải thiện
và tưng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
        Tại kỳ họp nayfcas đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo tình hình KT-XH,và đã chỉ ra những hạn tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH,QP-AN 6 tháng cuối năm 2021.
        Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng gồm: nghi quyết ban hành qui chế hoạt động của HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, chương trình giám sát của HĐND xã 6 tháng cuối năm, nghị quyết về đầu tư công, nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020 đồng thời thông qua và thống nhất các chỉ tiêu về phát triển KT- XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2021.
          Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra,
 


ảnh1hđ.jpgảnh 2 hhđ.jpgảnh 3 đ b.jpg

                  cá đại biểu về dự tại kỳ họp HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026.
                                                                        
                                                                                                                     tin ảnh:Nguyễn Hữu Hòe